01

01

Uygulama için gerekli el aletleri: Testere, gönye, fırça, spatula, çekiç, çivi zımpara, metre, hilti (mikseruçlu)

02

02

Gönye yardımıyla 45°’lik açı verilecek şekilde söve uçları belirlenir

03

03

Dış veya iç gönye durumuna göre testere yardımıyla gönye kesimi yapılır.

04

04

Daha önce homojen bir şekilde hazırlanan EPS yapıştırıcı harç söve arka yüzeyine spatula yardımıyla sürülür


05

05

Pencere üst ve alt kenar söveleri oluşturulur.

06

06

Kimyasal yapıştırıcı ile yapıştırılan söve çivi vasıtasıyla uygun bölgelerden tespitlenir. Söveler hem mekanik hem de kimyasal yolla tespitlenmiş olur.

07

07

Taşan yapıştırıcılar tasfiye edilir. Akrilik esaslı tamir harcı ile ek yerleri tasfiye yapılır. (Söve tamir harcı sarfiyatı 0,150 kg / mtül)

08

08

Çivi ile tespitlenen yerler tamir harcı ile doldurulur.


09

09

Tamir harcı ile tamir edilen bölgelerde oluşacak girintiler ve pürüzler fırça yardımıyla tamir harcı inceltilerek sürülür. Kuruduktan sonra zımpara yardımıyla çıkıntılar tasfiye edilir.

10

10

Denizlik kenarlarının düz bir görüntüden kurtulması için içe ve dışa gönyeli kesimlerle modelin devamlılığı sağlanır.

11

11

Önce söveye 45° açı verecek şekilde ön uçtan arkaya doğru gönye alınır. Kesim yapılır.

12

12

Daha sonra gönyelenmiş denizlik söve modeli yine düz bir şekilde kesilir. Yine bu kez tekrar ön uçtan arkaya 45 ° açı ile ikinci kez kesilir.


13

13

Orta kesimde elde edilen parça şekildeki gibi denizlik söve modelinin uç kısmına kapatılır ve söve modelinin dönüşlerde de devamlılığı sağlanmış olur.